Dự án xây dựng TTDL Nam Thăng Long

CÔNG TY ĐIỆN TOÁN TRUYỀN SỐ LIỆU (VDC) là đơn vị hoạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. VDC có hệ thông hạ tầng viễn thông lớn Việt Nam phủ khắp 63 tỉnh thành và kết nối đến hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới. Các trung tâm lưu trữ dữ liệu đặt tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong năm 2015, VDC đưa thêm 2 trung tâm lưu trữ dữ liệu lớn nhất Việt Nam vào hoạt động nhằm đáp ứng các yêu cầu cao nhất về lưu trữ và xử lý dữ liệu trong nước.

Trong đó, tháng 6/2015, DCIS VIỆT NAM có cơ hội cung cấp dịch vụ tại dự án xây dựng TTDL của VDC- KCN Nam Thăng Long, bao gồm:

  • Dịch vụ triển khai lắp đặt hệ thống UPS gồm 04 UPS Liebert NX300.
  • Cung cấp và hoàn thiện lắp 08 tủ ắc quy, mỗi tủ chứa 40 bình ắc quy 120Ah.

Call Now Button
1
Bạn cần hỗ trợ?